Route voor bijzondere bouwplannen: de gebieden van Noordenveld

Bouwplannen die groter of anders zijn verdienen extra aandacht. Net als plannen voor bijzondere woningen en gebouwen, en ook plannen voor woningen en gebouwen in een bijzonder gebied. Het zijn allemaal bouwplannen die niet vergunningsvrij zijn en waarvoor geen snelle route is. We willen dan maatwerk bieden. Daarvoor is de route voor bijzondere bouwplannen.

De basisprincipes vullen we in deze route aan met gebiedsprincipes, op maat gemaakte principes voor de verschillende gebieden in Noordenveld. De gebiedsprincipes moeten ervoor zorgen dat bouwplannen passen in de directe omgeving. Dat is niet voor niks. Onze gemeente is heel divers en heeft zoveel moois. Dat willen we behouden en ontwikkelen en dat vraagt zorgvuldigheid.

Nu maakt het nogal verschil of u in een oud dorpscentrum of in een nieuwbouwwijk woont of op bijvoorbeeld een bedrijventerrein zit. Daarom zijn er per gebied verschillende gebiedsprincipes. We hebben Noordenveld daarvoor verdeeld in elf gebieden. Soms ligt een bouwplan op de grens van twee (of meer) gebieden. Dan kijken we breder en betrekken we beide gebieden en hun principes bij de afweging. Zo zorgen we dat een plan altijd past bij de plek en de omgeving.

Daarnaast zijn er soms gebieden in ontwikkeling, bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. Voor deze ontwikkelingsgebieden is of wordt een apart kwaliteitsplan opgesteld. Als een ontwikkelingsgebied klaar is, vervalt het kwaliteitsplan en wordt het gebied onderdeel van een van de elf gebieden van deze Gids Omgevingskwaliteit.

Afwijken van de gebiedsprincipes (hardheidsclausule)

De Gids Omgevingskwaliteit is bedoeld om gezamenlijk en in gesprek te komen tot een passend bouwplan voor elke plek. Daarom zijn er voor ieder gebied principes geformuleerd. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een bouwplan of een plek dusdanig bijzonder is, dat de gebiedsprincipes niet toereikend zijn. Dan vallen we terug op de basisprincipes. Het kan betekenen dat er dan toch een bouwplan wordt gerealiseerd die wel past bij de basisprincipes maar afwijkt van de gebiedsprincipes.

Het afwijken van de gebiedsprincipes wordt onderbouwd bij de vergunningaanvraag. Ook zal de adviescommissie het college van B&W het advies om af te wijken van de gebiedsprincipes voorleggen. Burgemeester en wethouders beslissen bij het wel of niet verlenen van de bouwvergunning of zij willen afwijken van de gebiedsprincipes en gebruik willen maken van deze hardheidsclausule.

Soorten gebieden en gebiedsprincipes

We maken verschil in het aantal en soort gebiedsprincipes. Zo geven we sommige gebieden wat meer principes mee, bijvoorbeeld omdat ze veel historie bevatten. In andere gebieden laten we meer los en beperken we de principes tot wat minimaal nodig is. Zo geven we ruimte aan onze inwoners en zorgen we tegelijk samen dat alle nieuwe plannen, ook uw bouwplan, goed passen bij de kwaliteiten van het gebied.

De elf gebieden van Noordenveld hebben we verdeeld in categorieën. Deze categorieën geven aan wat voor soort gebiedsprincipes er gelden.

Categorie 0
Dit zijn nieuw te ontwikkelen gebieden waar de ruimte is om zonder gebiedsprincipes te bouwen naar eigen inzicht.

Op dit moment hebben we geen gebieden in categorie 0.

Categorie 1
In deze gebieden zijn de gebiedsprincipes alleen bedoeld om het gebouw te laten passen in het beeld van de straat of de omgeving.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Categorie 2
In deze gebieden gaan de gebiedsprincipes over het laten passen van het gebouw in de omgeving en over de uitstraling van het gebouw.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de kleuren van het gebouw;
 • de materialen van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Categorie 3 

In deze gebieden gaan de gebiedsprincipes over de omgeving, het gebouw en de details. Zo zorgen we dat het plan past bij de bijzondere kwaliteiten van het gebied.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de kleuren van het gebouw;
 • de materialen van het gebouw;
 • de details van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Indeling in gebieden

Op deze kaart vindt u de verschillende gebieden van Noordenveld. U kunt ook uw adres invullen in het zoekvenster.

In dit schema ziet u een overzicht van de 11 gebieden van Noordenveld. Per gebied is ook de categorie aangegeven.

Hoe werkt het?

Bijzondere bouwplannen bespreken we in onze gemeentelijke adviescommissie. We gaan graag in gesprek over uw bouwplan. Dat mag al in het begin, als de eerste ideeën op papier staan. Samen kijken we of en hoe het bouwplan past bij de plek en bij de omgeving. Door juist al in het begin het gesprek aan te gaan, kunnen we aan het eind beter adviseren en hopelijk ook een positief advies geven voor het deel ‘omgevingskwaliteit‘ van de benodigde vergunning.

Een architect kan u helpen in dit traject en bij het ontwikkelen van een passend bouwplan. Dat kan het proces versnellen. Ook mag u van een architect een ontwerp verwachten dat echt toegevoegde waarde heeft voor uw huis, uw erf en uw woongenot.

Route voor bijzondere bouwplannen: de gebieden van Noordenveld

Bouwplannen die groter of anders zijn verdienen extra aandacht. Net als plannen voor bijzondere woningen en gebouwen, en ook plannen voor woningen en gebouwen in een bijzonder gebied. Het zijn allemaal bouwplannen die niet vergunningsvrij zijn en waarvoor geen snelle route is. We willen dan maatwerk bieden. Daarvoor is de route voor bijzondere bouwplannen.

De basisprincipes vullen we in deze route aan met gebiedsprincipes, op maat gemaakte principes voor de verschillende gebieden in Noordenveld. De gebiedsprincipes moeten ervoor zorgen dat bouwplannen passen in de directe omgeving. Dat is niet voor niks. Onze gemeente is heel divers en heeft zoveel moois. Dat willen we behouden en ontwikkelen en dat vraagt zorgvuldigheid.

Nu maakt het nogal verschil of u in een oud dorpscentrum of in een nieuwbouwwijk woont of op bijvoorbeeld een bedrijventerrein zit. Daarom zijn er per gebied verschillende gebiedsprincipes. We hebben Noordenveld daarvoor verdeeld in elf gebieden. Soms ligt een bouwplan op de grens van twee (of meer) gebieden. Dan kijken we breder en betrekken we beide gebieden en hun principes bij de afweging. Zo zorgen we dat een plan altijd past bij de plek en de omgeving.

Daarnaast zijn er soms gebieden in ontwikkeling, bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. Voor deze ontwikkelingsgebieden is of wordt een apart kwaliteitsplan opgesteld. Als een ontwikkelingsgebied klaar is, vervalt het kwaliteitsplan en wordt het gebied onderdeel van een van de elf gebieden van deze Gids Omgevingskwaliteit.

Categorie 0
Dit zijn nieuw te ontwikkelen gebieden waar de ruimte is om zonder gebiedsprincipes te bouwen naar eigen inzicht.

Op dit moment hebben we geen gebieden in categorie 0.

Categorie 1
In deze gebieden zijn de gebiedsprincipes alleen bedoeld om het gebouw te laten passen in het beeld van de straat of de omgeving.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Categorie 2
In deze gebieden gaan de gebiedsprincipes over het laten passen van het gebouw in de omgeving en over de uitstraling van het gebouw.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de kleuren van het gebouw;
 • de materialen van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Categorie 3 

In deze gebieden gaan de gebiedsprincipes over de omgeving, het gebouw en de details. Zo zorgen we dat het plan past bij de bijzondere kwaliteiten van het gebied.

De principes gaan over:

 • de plek van het gebouw;
 • de vorm van het gebouw;
 • de richting van het gebouw;
 • de kleuren van het gebouw;
 • de materialen van het gebouw;
 • de details van het gebouw;
 • de erfafscheidingen.

Indeling in gebieden

Op deze kaart vindt u de verschillende gebieden van Noordenveld. U kunt ook uw adres invullen in het zoekvenster.

Hoe werkt het?

Bijzondere bouwplannen bespreken we in onze gemeentelijke adviescommissie. We gaan graag in gesprek over uw bouwplan. Dat mag al in het begin, als de eerste ideeën op papier staan. Samen kijken we of en hoe het bouwplan past bij de plek en bij de omgeving. Door juist al in het begin het gesprek aan te gaan, kunnen we aan het eind beter adviseren en hopelijk ook een positief advies geven voor het deel ‘omgevingskwaliteit‘ van de benodigde vergunning.

Een architect kan u helpen in dit traject en bij het ontwikkelen van een passend bouwplan. Dat kan het proces versnellen. Ook mag u van een architect een ontwerp verwachten dat echt toegevoegde waarde heeft voor uw huis, uw erf en uw woongenot.

In dit schema ziet u een overzicht van de 11 gebieden van Noordenveld. Per gebied is ook de categorie aangegeven.