Gebied 9 – Bedrijventerreinen (categorie 1)

Waardering

De bedrijventerreinen zijn over het algemeen functioneel ingericht. Bijzonder zijn de brede groenstructuren. Door deze groene opzet kan de bebouwing divers zijn.

De Vrijetijdsboulevard in Roden heeft een hoge aantrekkingskracht. Hier waarderen we de moderne vormgeving van de panden en zetten we in op een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Dynamiek 

Op de bedrijventerreinen vinden met regelmaat wisselingen plaats: een bedrijf stopt en een ander bedrijf vestigt zich in een bestaand pand. Voor een deel is er op de bedrijventerreinen nog ruimte voor nieuwe bedrijven.

Doelen

Op de bedrijventerreinen maken we verschil tussen de delen die in het zicht liggen vanaf doorgaande wegen en een visitekaartje zijn voor onze gemeente, en de andere delen. We vinden het belangrijk dat de gebieden die een visitekaartje zijn een positieve uitstraling hebben. Daarom zetten we daar in op een hoogwaardige vormgeving en uitstraling van de panden. Ook de inrichting van de erven moet goed voor elkaar zijn: liefst groene erfafscheidingen en weinig hekken.

Op de andere delen van het bedrijventerrein moeten gebouwen zich voegen in het gangbare straatbeeld. Hier is veel mogelijk en is onze inzet vooral gericht op een netjes en representatief erf met goede erfafscheidingen. We willen voorkomen dat nieuwe bebouwing te veel afwijkt van bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door een andere vorm en maat van de gebouwen.

Voor alle bedrijven geldt dat we opslag niet in het zicht van de straat willen.

Categorie

Voor de bedrijventerreinen kiezen we categorie 1 voor de gewone delen en categorie 3 voor de zichtzones. Die zichtzones zijn de randen van de bedrijventerreinen in Roden en Peize grenzend aan de N372, langs het Oosteinde en het gebied van de Vrijetijdsboulevard, beide in Roden.

Bedrijventerrein Haarveld in Roden is nog in ontwikkeling. Hier is apart kwaliteitsbeleid voor opgesteld.

Gebiedsprincipes

Omgeving

 • Het straatbeeld is evenwichtig en gevarieerd met verschillen in maat, schaal en hoogte van gebouwen;
 • Opslag staat niet in het zicht van het openbaar gebied en op zichtlocaties wordt voor de logistiek een ondergeschikte plek op het erf gezocht;
 • Erven hebben een heldere opbouw met het hoofdgebouw aan de voorzijde van het erf;
 • Er is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied en tussen naastgelegen kavels;
 • Op zichtlocaties worden eventuele parkeerplekken omzoomd door een groene afscheiding, bijvoorbeeld een haag.

Bebouwing

 • Elk gebouw is anders en uniek en draagt bij aan een divers bebouwingsbeeld;
 • Het hoofdgebouw staat met de voorgevel aan de weg, waarbij de rooilijn steeds verspringt;
 • Als er ook een bedrijfswoning is, staan het hoofdgebouw, schuren en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn van de woning;
 • Als een plek bijzonder is, bijvoorbeeld op de hoek van twee straten, wordt de hoofdvorm daar op afgestemd.
 • De gebouwen zijn rechthoekig, bestaan uit één tot twee bouwlagen met een plat dak.

Uitwerking

Voor de zichtzones gelden aanvullend nog deze gebiedsprincipes:

 • De gevelindeling versterkt het individuele karakter van het gebouw;
 • De gevels zijn zorgvuldig geleed, met een duidelijk representatieve gevel aan de kant van de straat;
 • De kleuren van het gebouw ondersteunen het karakter van de straat;
 • Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd;
 • De details en verhoudingen in de gevels en eventuele gevelreclame passen bij de bouwstijl van het gebouw en ondersteunen het ontwerpidee van het gebouw.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van bedrijventerreinen
Bij Roden, Norg en Peize zijn in de loop van de jaren bedrijventerreinen tot ontwikkeling gekomen. Het bedrijventerrein bij Peize ligt tussen de Groningerweg en de provinciale Rondweg N372. Er is ruimte voor grote en kleine bedrijven met veel verschillende ondernemingen: van keukenhandel tot logistiek en distributie.

Ordel is een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van Norg. Er is ruimte voor wonen en werken. De ruime erven en de boomsingels rond het terrein zorgen voor een heel groen karakter van het terrein.

Op het bedrijventerrein in Roden is verschil te maken in een aantal gebieden. Bedrijventerrein Bitseveld biedt vooral ruimte aan de meer grootschalige bedrijven. Dat varieert van groothandels tot autobedrijven en productie- en ontwikkelbedrijven.

Noordhoek is een kleinschaliger deel van het bedrijventerrein. Hier is ruimte voor wonen en werken. Er staan vooral woningen met een bedrijf aan huis, zoals werkplaatsen of verhuur van materiaal.

Bedrijventerrein Haarveld is nog in ontwikkeling. Hier kunnen binnen een groene basis van houtsingels en water nieuwe bedrijven komen. Voor dit deel is apart kwaliteitsbeleid opgezet voor de bebouwing.

De Vrijetijdsboulevard neemt een bijzondere plek in Roden in. Hier zijn verschillende op sport en vrijetijd georiënteerde bedrijven te vinden, met in het bijzonder een Kampeerhal met bezoekers uit de wijde omtrek. In het gebied staan oude gebouwen zoals de voormalige Zuivelfabriek, maar ook moderne winkelpanden.

Kenmerkend voor de bedrijventerreinen zijn de vaak brede wegen van asfalt met ruime bermen. Alleen op Ordel zijn klinkerwegen te vinden. De wegen zijn recht of licht gebogen. De erven liggen aan de weg. Op het voorerf is vaak ruimte om te parkeren. Vlaggen, reclamezuilen en soms ook hekwerken op het voorerf bepalen het straatbeeld. Waar bij de inrichting van de erven ruimte is gemaakt voor bomen en struiken, wordt het straatbeeld aangenaam en groen.


Kenmerken van de bebouwing
Op de bedrijventerreinen is een brede verzameling aan bebouwing te vinden. Op de terreinen waar wordt gewoond en gewerkt zijn de bedrijfsgebouwen vaak langgerekt, één bouwlaag en met een kap of een plat dak. De kleur van de bedrijfsgebouwen wisselt, maar is meestal in donkere en grijze tinten.

De woningen bepalen hier het beeld. Dit zijn vrijstaande woningen van één bouwlaag en met een kap. De woningen zijn eenvoudig gedetailleerd, met baksteen in gele tot bruine tinten en met een dak van donkere pannen. Kozijnen zijn vaak wit.

De grote bedrijfsgebouwen hebben vaak een samengestelde hoofdvorm. Dat betekent dat het gebouw niet uit één stuk is, maar meerdere delen heeft die verschillen in vorm, hoogte en opbouw. Hierdoor wordt de grootte van het gebouw wat opgeknipt. Dat past beter in het straatbeeld.

De representatieve gevels zijn vaak van glas. De bedrijfsgebouwen hebben bijna allemaal een plat dak en zijn vaak tussen de 6 en 10 meter hoog. De gebouwen zijn van baksteen en/of modern plaatmateriaal. De kleuren zijn gedekt en variëren van bruine tot grijze en zelfs bijna zwarte tinten. De reclame-uitingen vallen vaak op door hun opvallende kleurstelling.

Wilt u nog meer informatie over Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld

 


Gebied 9 – Bedrijventerreinen (categorie 1)

Waardering

De bedrijventerreinen zijn over het algemeen functioneel ingericht. Bijzonder zijn de brede groenstructuren. Door deze groene opzet kan de bebouwing divers zijn.

De Vrijetijdsboulevard in Roden heeft een hoge aantrekkingskracht. Hier waarderen we de moderne vormgeving van de panden en zetten we in op een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Dynamiek 

Op de bedrijventerreinen vinden met regelmaat wisselingen plaats: een bedrijf stopt en een ander bedrijf vestigt zich in een bestaand pand. Voor een deel is er op de bedrijventerreinen nog ruimte voor nieuwe bedrijven.

Doelen

Op de bedrijventerreinen maken we verschil tussen de delen die in het zicht liggen vanaf doorgaande wegen en een visitekaartje zijn voor onze gemeente, en de andere delen. We vinden het belangrijk dat de gebieden die een visitekaartje zijn een positieve uitstraling hebben. Daarom zetten we daar in op een hoogwaardige vormgeving en uitstraling van de panden. Ook de inrichting van de erven moet goed voor elkaar zijn: liefst groene erfafscheidingen en weinig hekken.

Op de andere delen van het bedrijventerrein moeten gebouwen zich voegen in het gangbare straatbeeld. Hier is veel mogelijk en is onze inzet vooral gericht op een netjes en representatief erf met goede erfafscheidingen. We willen voorkomen dat nieuwe bebouwing te veel afwijkt van bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door een andere vorm en maat van de gebouwen.

Voor alle bedrijven geldt dat we opslag niet in het zicht van de straat willen.

Categorie

Voor de bedrijventerreinen kiezen we categorie 1 voor de gewone delen en categorie 3 voor de zichtzones. Die zichtzones zijn de randen van de bedrijventerreinen in Roden en Peize grenzend aan de N372, langs het Oosteinde en het gebied van de Vrijetijdsboulevard, beide in Roden.

Bedrijventerrein Haarveld in Roden is nog in ontwikkeling. Hier is apart kwaliteitsbeleid voor opgesteld.

Gebiedsprincipes

Omgeving

 • Het straatbeeld is evenwichtig en gevarieerd met verschillen in maat, schaal en hoogte van gebouwen;
 • Opslag staat niet in het zicht van het openbaar gebied en op zichtlocaties wordt voor de logistiek een ondergeschikte plek op het erf gezocht;
 • Erven hebben een heldere opbouw met het hoofdgebouw aan de voorzijde van het erf;
 • Er is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied en tussen naastgelegen kavels;
 • Op zichtlocaties worden eventuele parkeerplekken omzoomd door een groene afscheiding, bijvoorbeeld een haag.

Bebouwing

 • Elk gebouw is anders en uniek en draagt bij aan een divers bebouwingsbeeld;
 • Het hoofdgebouw staat met de voorgevel aan de weg, waarbij de rooilijn steeds verspringt;
 • Als er ook een bedrijfswoning is, staan het hoofdgebouw, schuren en bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn van de woning;
 • Als een plek bijzonder is, bijvoorbeeld op de hoek van twee straten, wordt de hoofdvorm daar op afgestemd.
 • De gebouwen zijn rechthoekig, bestaan uit één tot twee bouwlagen met een plat dak.

Uitwerking

Voor de zichtzones gelden aanvullend nog deze gebiedsprincipes:

 • De gevelindeling versterkt het individuele karakter van het gebouw;
 • De gevels zijn zorgvuldig geleed, met een duidelijk representatieve gevel aan de kant van de straat;
 • De kleuren van het gebouw ondersteunen het karakter van de straat;
 • Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd;
 • De details en verhoudingen in de gevels en eventuele gevelreclame passen bij de bouwstijl van het gebouw en ondersteunen het ontwerpidee van het gebouw.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van bedrijventerreinen
Bij Roden, Norg en Peize zijn in de loop van de jaren bedrijventerreinen tot ontwikkeling gekomen. Het bedrijventerrein bij Peize ligt tussen de Groningerweg en de provinciale Rondweg N372. Er is ruimte voor grote en kleine bedrijven met veel verschillende ondernemingen: van keukenhandel tot logistiek en distributie.

Ordel is een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van Norg. Er is ruimte voor wonen en werken. De ruime erven en de boomsingels rond het terrein zorgen voor een heel groen karakter van het terrein.

Op het bedrijventerrein in Roden is verschil te maken in een aantal gebieden. Bedrijventerrein Bitseveld biedt vooral ruimte aan de meer grootschalige bedrijven. Dat varieert van groothandels tot autobedrijven en productie- en ontwikkelbedrijven.

Noordhoek is een kleinschaliger deel van het bedrijventerrein. Hier is ruimte voor wonen en werken. Er staan vooral woningen met een bedrijf aan huis, zoals werkplaatsen of verhuur van materiaal.

Bedrijventerrein Haarveld is nog in ontwikkeling. Hier kunnen binnen een groene basis van houtsingels en water nieuwe bedrijven komen. Voor dit deel is apart kwaliteitsbeleid opgezet voor de bebouwing.

De Vrijetijdsboulevard neemt een bijzondere plek in Roden in. Hier zijn verschillende op sport en vrijetijd georiënteerde bedrijven te vinden, met in het bijzonder een Kampeerhal met bezoekers uit de wijde omtrek. In het gebied staan oude gebouwen zoals de voormalige Zuivelfabriek, maar ook moderne winkelpanden.

Kenmerkend voor de bedrijventerreinen zijn de vaak brede wegen van asfalt met ruime bermen. Alleen op Ordel zijn klinkerwegen te vinden. De wegen zijn recht of licht gebogen. De erven liggen aan de weg. Op het voorerf is vaak ruimte om te parkeren. Vlaggen, reclamezuilen en soms ook hekwerken op het voorerf bepalen het straatbeeld. Waar bij de inrichting van de erven ruimte is gemaakt voor bomen en struiken, wordt het straatbeeld aangenaam en groen.


Kenmerken van de bebouwing
Op de bedrijventerreinen is een brede verzameling aan bebouwing te vinden. Op de terreinen waar wordt gewoond en gewerkt zijn de bedrijfsgebouwen vaak langgerekt, één bouwlaag en met een kap of een plat dak. De kleur van de bedrijfsgebouwen wisselt, maar is meestal in donkere en grijze tinten.

De woningen bepalen hier het beeld. Dit zijn vrijstaande woningen van één bouwlaag en met een kap. De woningen zijn eenvoudig gedetailleerd, met baksteen in gele tot bruine tinten en met een dak van donkere pannen. Kozijnen zijn vaak wit.

De grote bedrijfsgebouwen hebben vaak een samengestelde hoofdvorm. Dat betekent dat het gebouw niet uit één stuk is, maar meerdere delen heeft die verschillen in vorm, hoogte en opbouw. Hierdoor wordt de grootte van het gebouw wat opgeknipt. Dat past beter in het straatbeeld.

De representatieve gevels zijn vaak van glas. De bedrijfsgebouwen hebben bijna allemaal een plat dak en zijn vaak tussen de 6 en 10 meter hoog. De gebouwen zijn van baksteen en/of modern plaatmateriaal. De kleuren zijn gedekt en variëren van bruine tot grijze en zelfs bijna zwarte tinten. De reclame-uitingen vallen vaak op door hun opvallende kleurstelling.

Wilt u nog meer informatie over Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld