Gebied 10 – Wonen en/of voorzieningen in het groen (categorie 2)

Waardering

In dit gebied is een duidelijke samenhang tussen het openbare gebied en de bebouwing. De gebouwen staan in het groen, het landschap loopt door tot aan de gevels. Dat is de kwaliteit van dit gebied.

Dynamiek 

De dynamiek in het gebied is beperkt. Er zijn weinig veranderingen te verwachten. Mogelijk zijn er, gelet op de ouderdom van de gebouwen, aanpassingen te verwachten van de zorgcomplexen Noorderkroon en Vijversburg.

Doelen

In dit gebied streven we als gemeente naar een goede balans tussen het groene karakter en de gebouwen die daar als paviljoens in staan. Dat betekent voor de gebouwen dat we sturen op het individuele karakter van de gebouwen en voldoende ruimte rond het gebouw.

Categorie

Voor dit gebied kiezen we categorie 2. In het gebied hebben we aandacht voor de uitstraling van het gebouw zelf en de inpassing van het gebouw in de omgeving. Bouwplannen moeten passen bij de kwaliteiten van het gebied.

Gebiedsprincipes wonen en/of voorzieningen in het groen

Omgeving

 • Erven passen in het verkavelingspatroon;
 • Erven hebben een heldere opbouw, met het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) aan de meest representatieve zijde van het erf en een achtererf met schuren en bijgebouwen;
 • Erven hebben een groene uitstraling met een streekeigen beplanting op en rond het erf. Rond het voorerf is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied, waarbij de groeninrichting van het gebied over het erf doorloopt tot aan de gevels;
 • Het hoofdgebouw ligt vaak centraal op de kavel, van een duidelijke rooilijn is geen sprake.

Bebouwing

 • Het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) bepaalt het beeld van het erf en van de straat. Daarom zijn bijgebouwen, schuren en aan- en uitbouwen in maat, schaal, plek en uitwerking ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
 • De hoofdvorm van het gebouw sluit aan bij de omgeving en bij de functie van het gebouw;
 • Als een plek bijzonder is, bijvoorbeeld op de hoek van twee straten, wordt de hoofdvorm daar op afgestemd.
 • Het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) staat met de representatieve gevel aan de weg;

Uitwerking

 • De rustige, gedekte kleuren van het gebouw ondersteunen het bebouwingsbeeld van de groene omgeving;
 • Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd en op wat past in het straatbeeld, waarbij ook hoogwaardige, eigentijdse materialen mogelijk zijn.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van de woonzorgcomplexen
Op een aantal plekken in de dorpen zijn grotere voorzieningen gebouwd in een groene, parkachtige opzet. Dat is allereerst gebeurd bij de bouw van de woonzorgcomplexen Vijversburg in Norg en Noorderkroon in Roden. De zorgcomplexen zijn een naoorlogs voorbeeld van de toenmalige ideeën over huisvesting voor ouderen. De complexen bestaan uit een groter gebouw van meerdere verdiepingen met verpleegkamers en een reeks aan bungalowwoningen op het terrein.

Het terrein heeft een parkachtige opzet, met wegen en voetpaden die de gebouwen met elkaar verbinden. Grote gazons en vrijstaande bomen zorgen samen met de boomsingels rond het terrein voor het groene karakter van het gebied.

Het hoofdgebouw bestaat uit enkele verdiepingen. In het gebouw zijn in- en uitspringen van de gevel, al dan niet gecombineerd met balkons. Opvallend zijn de vele ramen. De muren zijn van baksteen, gecombineerd met hout als plaatmateriaal. Het kleurgebruik is traditioneel.

De woningen zijn geschakeld en liggen verspreid door het parkachtig opgezette gebied. Ze hebben allemaal één bouwlaag met een plat dak. Garages zijn inpandig of aangebouwd bij de woningen. De entrees van de woningen liggen iets terug. De gevels zijn redelijk gesloten met verticale tot vierkante gevelopeningen. Opvallend is het plaatmateriaal in de afwerking van de woningen. Het kleurgebruik varieert, kozijnen zijn meestal wit.

In Peize is een nieuw woonzorgcomplex gebouwd, De Hoprank. Het nieuwe complex is zorgvuldig afgestemd op de schaal van het dorp. Daarbij is gekeken naar de aansluiting op relatieve grotere bestaande gebouwen en het straatbeeld van het centrum van het dorp.

Peize is een voorbeeld voor het omgaan met de inpassing van nieuwbouw binnen een bestaand gebied.


Kenmerken van de voorzieningenclusters
In de afgelopen jaren zijn in Een, Nieuw-Roden en Roderwolde nieuwe multifunctionele accommodaties gebouwd met een school. Kenmerkend voor al deze plekken is het gebouw zelf dat centraal in het gebied staat. Rondom liggen parkeerterrein, schoolplein en groen. Elk van de gebouwen heeft een eigen vaak expressieve uitstraling en vormgeving. Het kleur- en materiaalgebruik is afgestemd op de plek en op wat in de omgeving gebruikelijk is. In Een is veel met hout gewerkt, de school in Nieuw-Roden is van donkerrode steen, wat past bij de woningen langs de Zevenhuisterweg en in het dorp.

Langs de Maatlanden in Roden is aan de oostzijde een groter voorzieningencluster gegroeid. Hier zijn kerken, school, kinderopvang en zorgvoorzieningen te vinden. Alle gebouwen liggen in de parkachtige structuur van de Maatlanden. Het is bijzonder dat alle gebouwen en erven worden ontsloten via andere wegen dan de Maatlanden.

De bebouwing heeft een voorkant aan de zijde van de Maatlanden en zo mogelijk ook bij de weg waar het erf aan ligt. De groene, natuurlijk ingerichte parkstrook zorgt voor een fraaie inpassing van de gebouwen. De gebouwen liggen zoveel mogelijk ‘los’ in het groen. De Maatlanden slingert door het groengebied heen.

De bebouwing in het gebied is steeds anders. Elk gebouw is uniek en heeft een hoogwaardige, moderne vormgeving. Daardoor zijn er veel verschillende kapvormen, materialen en kleuren te vinden. Toch past alles bij elkaar door de groene opzet van de Maatlanden zelf.

Wilt u nog meer informatie over de landschappen van Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld

 


Gebied 10 – Wonen en/of voorzieningen in het groen (categorie 2)

Waardering

In dit gebied is een duidelijke samenhang tussen het openbare gebied en de bebouwing. De gebouwen staan in het groen, het landschap loopt door tot aan de gevels. Dat is de kwaliteit van dit gebied.

Dynamiek 

De dynamiek in het gebied is beperkt. Er zijn weinig veranderingen te verwachten. Mogelijk zijn er, gelet op de ouderdom van de gebouwen, aanpassingen te verwachten van de zorgcomplexen Noorderkroon en Vijversburg.

Doelen

In dit gebied streven we als gemeente naar een goede balans tussen het groene karakter en de gebouwen die daar als paviljoens in staan. Dat betekent voor de gebouwen dat we sturen op het individuele karakter van de gebouwen en voldoende ruimte rond het gebouw.

Categorie

Voor dit gebied kiezen we categorie 2. In het gebied hebben we aandacht voor de uitstraling van het gebouw zelf en de inpassing van het gebouw in de omgeving. Bouwplannen moeten passen bij de kwaliteiten van het gebied.

Gebiedsprincipes wonen en/of voorzieningen in het groen

Omgeving

 • Erven passen in het verkavelingspatroon;
 • Erven hebben een heldere opbouw, met het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) aan de meest representatieve zijde van het erf en een achtererf met schuren en bijgebouwen;
 • Erven hebben een groene uitstraling met een streekeigen beplanting op en rond het erf. Rond het voorerf is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied, waarbij de groeninrichting van het gebied over het erf doorloopt tot aan de gevels;
 • Het hoofdgebouw ligt vaak centraal op de kavel, van een duidelijke rooilijn is geen sprake.

Bebouwing

 • Het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) bepaalt het beeld van het erf en van de straat. Daarom zijn bijgebouwen, schuren en aan- en uitbouwen in maat, schaal, plek en uitwerking ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
 • De hoofdvorm van het gebouw sluit aan bij de omgeving en bij de functie van het gebouw;
 • Als een plek bijzonder is, bijvoorbeeld op de hoek van twee straten, wordt de hoofdvorm daar op afgestemd.
 • Het hoofdgebouw (de woning, het bedrijf) staat met de representatieve gevel aan de weg;

Uitwerking

 • De rustige, gedekte kleuren van het gebouw ondersteunen het bebouwingsbeeld van de groene omgeving;
 • Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd en op wat past in het straatbeeld, waarbij ook hoogwaardige, eigentijdse materialen mogelijk zijn.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van de woonzorgcomplexen
Op een aantal plekken in de dorpen zijn grotere voorzieningen gebouwd in een groene, parkachtige opzet. Dat is allereerst gebeurd bij de bouw van de woonzorgcomplexen Vijversburg in Norg en Noorderkroon in Roden. De zorgcomplexen zijn een naoorlogs voorbeeld van de toenmalige ideeën over huisvesting voor ouderen. De complexen bestaan uit een groter gebouw van meerdere verdiepingen met verpleegkamers en een reeks aan bungalowwoningen op het terrein.

Het terrein heeft een parkachtige opzet, met wegen en voetpaden die de gebouwen met elkaar verbinden. Grote gazons en vrijstaande bomen zorgen samen met de boomsingels rond het terrein voor het groene karakter van het gebied.

Het hoofdgebouw bestaat uit enkele verdiepingen. In het gebouw zijn in- en uitspringen van de gevel, al dan niet gecombineerd met balkons. Opvallend zijn de vele ramen. De muren zijn van baksteen, gecombineerd met hout als plaatmateriaal. Het kleurgebruik is traditioneel.

De woningen zijn geschakeld en liggen verspreid door het parkachtig opgezette gebied. Ze hebben allemaal één bouwlaag met een plat dak. Garages zijn inpandig of aangebouwd bij de woningen. De entrees van de woningen liggen iets terug. De gevels zijn redelijk gesloten met verticale tot vierkante gevelopeningen. Opvallend is het plaatmateriaal in de afwerking van de woningen. Het kleurgebruik varieert, kozijnen zijn meestal wit.

In Peize is een nieuw woonzorgcomplex gebouwd, De Hoprank. Het nieuwe complex is zorgvuldig afgestemd op de schaal van het dorp. Daarbij is gekeken naar de aansluiting op relatieve grotere bestaande gebouwen en het straatbeeld van het centrum van het dorp.

Peize is een voorbeeld voor het omgaan met de inpassing van nieuwbouw binnen een bestaand gebied.


Kenmerken van de voorzieningenclusters
In de afgelopen jaren zijn in Een, Nieuw-Roden en Roderwolde nieuwe multifunctionele accommodaties gebouwd met een school. Kenmerkend voor al deze plekken is het gebouw zelf dat centraal in het gebied staat. Rondom liggen parkeerterrein, schoolplein en groen. Elk van de gebouwen heeft een eigen vaak expressieve uitstraling en vormgeving. Het kleur- en materiaalgebruik is afgestemd op de plek en op wat in de omgeving gebruikelijk is. In Een is veel met hout gewerkt, de school in Nieuw-Roden is van donkerrode steen, wat past bij de woningen langs de Zevenhuisterweg en in het dorp.

Langs de Maatlanden in Roden is aan de oostzijde een groter voorzieningencluster gegroeid. Hier zijn kerken, school, kinderopvang en zorgvoorzieningen te vinden. Alle gebouwen liggen in de parkachtige structuur van de Maatlanden. Het is bijzonder dat alle gebouwen en erven worden ontsloten via andere wegen dan de Maatlanden.

De bebouwing heeft een voorkant aan de zijde van de Maatlanden en zo mogelijk ook bij de weg waar het erf aan ligt. De groene, natuurlijk ingerichte parkstrook zorgt voor een fraaie inpassing van de gebouwen. De gebouwen liggen zoveel mogelijk ‘los’ in het groen. De Maatlanden slingert door het groengebied heen.

De bebouwing in het gebied is steeds anders. Elk gebouw is uniek en heeft een hoogwaardige, moderne vormgeving. Daardoor zijn er veel verschillende kapvormen, materialen en kleuren te vinden. Toch past alles bij elkaar door de groene opzet van de Maatlanden zelf.

Wilt u nog meer informatie over de landschappen van Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld