Gebied 6 – Winkelgebied Roden (categorie 3)

Waardering

Het winkelgebied van Roden trekt veel bezoekers uit het dorp en de omliggende kernen. Een aantrekkelijk en plezierig winkelhart is van groot belang voor het dorp en de gemeente. We waarderen het winkelgebied als trekpleister en voorzieningencentrum.

Dynamiek

Winkels vestigen zich niet vanzelfsprekend in Roden. Dat betekent dat het winkelgebied ook de komende jaren verandert. Een deel van de winkelpanden zal veranderen in woonhuizen of appartementen en winkels zullen zich meer concentreren in het echte winkelhart.

Daarnaast zetten we als gemeente actief in op een verdere doorontwikkeling van het winkelgebied als een fijne plek om te zijn en te (ver)blijven.

Doelen

Het winkelgebied van Roden heeft op sommige plekken nu weinig meer van doen met het Drentse esdorp dat Roden is. Op andere plekken is het Drentse karakter nog wel duidelijk voelbaar. We koesteren de nog bestaande historische bebouwing. Daarom zetten we met nieuwe ontwikkelingen in op een gevarieerd, dorps bebouwingsbeeld langs de historische routes zoals de Heerestraat, Raadhuisstraat en Wilhelminastraat, passend bij het Drentse karakter.

In ‘Zo brinkelt Roden’ hebben we onze visie op de inrichting van het winkelgebied verder uitgewerkt voor bebouwing en openbare ruimte.

Categorie

Het winkelgebied rekenen we tot categorie 3. Daarbij richten we ons niet zo zeer op het behoud van het bestaande, maar willen we met zorg kijken naar de manier waarop we nieuwe, Drentse kwaliteit kunnen toevoegen. Zo willen we de eigenheid en (Drentse) identiteit van het winkelgebied van Roden vergroten.

Gebiedsprincipes winkelgebied Roden

Omgeving

 • Het straatbeeld is evenwichtig en gevarieerd met verschillen in maat, schaal en hoogte van gebouwen;
 • Het straatbeeld is levendig door terrassen, etalages, zitplekken en uitstallingen. Eventuele opslag staat niet in het zicht vanaf de straat en terrassen overheersen niet in het straatbeeld;
 • Doorzichten en stegen tussen de bebouwing worden behouden;
 • Erven hebben een heldere opbouw met het hoofdgebouw (de woning, winkel) aan de voorzijde van het erf;
 • Er is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied;
 • Gebouwen staan dicht op elkaar en dicht op de straat;
 • Het hoofdgebouw staat in de lijn van de verkaveling en met de voorgevel aan de weg, waarbij de rooilijn steeds verspringt.

Bebouwing

 • Elk gebouw is anders en uniek en draagt bij aan een divers bebouwingsbeeld dat in maat en schaal varieert;
 • Gebouwen versterken het oorspronkelijk Drentse karakter van het dorp, waarbij aan de Albertsbaan ook meer eigentijdse bebouwing is toegestaan die bijdraagt aan een positieve uitstraling van het gebied;
 • Gebouwen hebben vanaf de straat gezien de maat en schaal van een vrijstaande of twee-onder-een kapwoning. Daarom wordt bij gebouwen met een lange wand aan de straat, de wand visueel onderbroken. Daarmee past het gebouw bij de gewenste kleine, dorpse maat en schaal;
 • Gebouwen hebben uitnodigende puien op de begane grond;
 • De hoofdvorm van het gebouw is langgerekt en enkelvoudig en bestaat uit één tot twee bouwlagen met of zonder kap;
 • Gebouwonderdelen als schoorstenen, dakkapellen, erkers etc. dragen bij aan een sprekende uitstraling van het hoofdgebouw;
 • Een gebouw op een bijzondere plek (bijvoorbeeld op de hoek van twee straten) mag ook een andere, passende hoofdvorm hebben;
 • De representatieve gevel (vaak de voorgevel) is naar de straat gericht;
 • De begane grond heeft een open karakter, waardoor je van buiten naar binnen kunt kijken en omgekeerd. Wel hebben de hoeken van een gebouw voldoende massa en zijn die meer gesloten.

Uitwerking

 • De gevelindeling versterkt het individuele karakter van het gebouw;
 • Veel bouwstijlen komen voor.
 • De gevels zijn zorgvuldig geleed, redelijk gesloten en met vierkante tot verticale gevelopeningen;
 • De terughoudende kleuren van het gebouw ondersteunen het dorpse karakter, bijvoorbeeld in middentoon aardetinten;
 •  Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd;
 • Rond de Albertsbaan is meer eigentijdse en kleinstedelijke bebouwing mogelijk met een meer moderne vormgeving van de gevels;
 • De details en verhoudingen in de gevels en eventuele gevelreclame passen bij de bouwstijl van het gebouw en ondersteunen het ontwerpidee van het gebouw.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van het winkelgebied
In de afgelopen decennia heeft Roden zich ontwikkeld tot een winkelkern met regionale aantrekkingskracht. Het gebied rond de Heerestraat, Wilhelminastraat en Raadhuisstraat is veranderd in een aaneengesloten gebied van winkels, restaurants, woningen en appartementen.

De gebouwen staan met hun voorgevel aan de weg. Vaak zijn hier grote (winkel)puien gemaakt. Het kleur- en materiaalgebruik verschilt per gebouw. De voorruimte voor de gebouwen wordt gebruikt voor een terras, uitstallingen en bij woningen voor een kleine voortuin.

De wegen bestaan grotendeels uit klinkerbestrating. Bomen staan aan weerszijden van de straten. De bomen zijn nog niet volgroeid, maar zorgen samen met bloembakken voor een kleurrijk straatbeeld. De vele reclame-uitingen, (beach)vlaggen en terrasjes zorgen voor een onmiskenbare uitstraling als winkelgebied. Ze maken het gebied herkenbaar, maar zijn vaak overdadig aanwezig.

Afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de manier waarop de Drentse karakteristieken in het straatbeeld kunnen worden teruggebracht. Dit heeft onder andere geleid tot een ruimtelijk kader voor het centrum van Roden: ‘Zo brinkelt Roden’. Komende jaren worden de resultaten daarvan meer zichtbaar. Een van de doelstellingen is een groener straatbeeld waarbij de historie van het gebied beter zichtbaar en herkenbaar wordt.


Kenmerken van de bebouwing
In het winkelgebied staan kleinere, oude woonhuizen tussen nieuwe winkels en appartementengebouwen. Het levert een heel gevarieerd straatbeeld op met stevige bebouwingswanden.

De oudste gebouwen zijn kleiner en hebben nog een dorps karakter. Ze bestaan uit één bouwlaag met een kap. Ze zijn ambachtelijk traditioneel, eenvoudig maar met details als subtiel siermetselwerk, lateien en verfraaide gootlijsten. De gevelindeling is vaak traditioneel en afhankelijk van het gebouw soms symmetrisch.

De nieuwere gebouwen zijn fors(er) en bestaan soms uit meerdere verdiepingen. De bouwstijl van deze nieuwere gebouwen is modern stedelijk en heeft weinig van doen met het oorspronkelijke Drentse karakter. Opvallend zijn de afwijkende kleuren van de gebouwen met gele, geelbruine of witte tinten.

Wilt u nog meer informatie over de landschappen van Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld

 


Raadhuisstraat in Roden (1900)
Foto: Leo de Jong
Bron: Drents Archief (MZ11609010645)

Gebied 6 – Winkelgebied Roden (categorie 3)

Waardering

Het winkelgebied van Roden trekt veel bezoekers uit het dorp en de omliggende kernen. Een aantrekkelijk en plezierig winkelhart is van groot belang voor het dorp en de gemeente. We waarderen het winkelgebied als trekpleister en voorzieningencentrum.

Dynamiek

Winkels vestigen zich niet vanzelfsprekend in Roden. Dat betekent dat het winkelgebied ook de komende jaren verandert. Een deel van de winkelpanden zal veranderen in woonhuizen of appartementen en winkels zullen zich meer concentreren in het echte winkelhart.

Daarnaast zetten we als gemeente actief in op een verdere doorontwikkeling van het winkelgebied als een fijne plek om te zijn en te (ver)blijven.

Doelen

Het winkelgebied van Roden heeft op sommige plekken nu weinig meer van doen met het Drentse esdorp dat Roden is. Op andere plekken is het Drentse karakter nog wel duidelijk voelbaar. We koesteren de nog bestaande historische bebouwing. Daarom zetten we met nieuwe ontwikkelingen in op een gevarieerd, dorps bebouwingsbeeld langs de historische routes zoals de Heerestraat, Raadhuisstraat en Wilhelminastraat, passend bij het Drentse karakter.

In ‘Zo brinkelt Roden’ hebben we onze visie op de inrichting van het winkelgebied verder uitgewerkt voor bebouwing en openbare ruimte.

Categorie

Het winkelgebied rekenen we tot categorie 3. Daarbij richten we ons niet zo zeer op het behoud van het bestaande, maar willen we met zorg kijken naar de manier waarop we nieuwe, Drentse kwaliteit kunnen toevoegen. Zo willen we de eigenheid en (Drentse) identiteit van het winkelgebied van Roden vergroten.

Gebiedsprincipes winkelgebied Roden

Omgeving

 • Het straatbeeld is evenwichtig en gevarieerd met verschillen in maat, schaal en hoogte van gebouwen;
 • Het straatbeeld is levendig door terrassen, etalages, zitplekken en uitstallingen. Eventuele opslag staat niet in het zicht vanaf de straat en terrassen overheersen niet in het straatbeeld;
 • Doorzichten en stegen tussen de bebouwing worden behouden;
 • Erven hebben een heldere opbouw met het hoofdgebouw (de woning, winkel) aan de voorzijde van het erf;
 • Er is een passende (groene) overgang tussen privé en openbaar gebied;
 • Gebouwen staan dicht op elkaar en dicht op de straat;
 • Het hoofdgebouw staat in de lijn van de verkaveling en met de voorgevel aan de weg, waarbij de rooilijn steeds verspringt.

Bebouwing

 • Elk gebouw is anders en uniek en draagt bij aan een divers bebouwingsbeeld dat in maat en schaal varieert;
 • Gebouwen versterken het oorspronkelijk Drentse karakter van het dorp, waarbij aan de Albertsbaan ook meer eigentijdse bebouwing is toegestaan die bijdraagt aan een positieve uitstraling van het gebied;
 • Gebouwen hebben vanaf de straat gezien de maat en schaal van een vrijstaande of twee-onder-een kapwoning. Daarom wordt bij gebouwen met een lange wand aan de straat, de wand visueel onderbroken. Daarmee past het gebouw bij de gewenste kleine, dorpse maat en schaal;
 • Gebouwen hebben uitnodigende puien op de begane grond;
 • De hoofdvorm van het gebouw is langgerekt en enkelvoudig en bestaat uit één tot twee bouwlagen met of zonder kap;
 • Gebouwonderdelen als schoorstenen, dakkapellen, erkers etc. dragen bij aan een sprekende uitstraling van het hoofdgebouw;
 • Een gebouw op een bijzondere plek (bijvoorbeeld op de hoek van twee straten) mag ook een andere, passende hoofdvorm hebben;
 • De representatieve gevel (vaak de voorgevel) is naar de straat gericht;
 • De begane grond heeft een open karakter, waardoor je van buiten naar binnen kunt kijken en omgekeerd. Wel hebben de hoeken van een gebouw voldoende massa en zijn die meer gesloten.

Uitwerking

 • De gevelindeling versterkt het individuele karakter van het gebouw;
 • Veel bouwstijlen komen voor.
 • De gevels zijn zorgvuldig geleed, redelijk gesloten en met vierkante tot verticale gevelopeningen;
 • De terughoudende kleuren van het gebouw ondersteunen het dorpse karakter, bijvoorbeeld in middentoon aardetinten;
 •  Het gebruik van materialen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd;
 • Rond de Albertsbaan is meer eigentijdse en kleinstedelijke bebouwing mogelijk met een meer moderne vormgeving van de gevels;
 • De details en verhoudingen in de gevels en eventuele gevelreclame passen bij de bouwstijl van het gebouw en ondersteunen het ontwerpidee van het gebouw.

Hieronder leest u meer over het gebied en over de achtergrond van de gebiedsprincipes.

 

Over het gebied

Kenmerken van het winkelgebied
In de afgelopen decennia heeft Roden zich ontwikkeld tot een winkelkern met regionale aantrekkingskracht. Het gebied rond de Heerestraat, Wilhelminastraat en Raadhuisstraat is veranderd in een aaneengesloten gebied van winkels, restaurants, woningen en appartementen.

De gebouwen staan met hun voorgevel aan de weg. Vaak zijn hier grote (winkel)puien gemaakt. Het kleur- en materiaalgebruik verschilt per gebouw. De voorruimte voor de gebouwen wordt gebruikt voor een terras, uitstallingen en bij woningen voor een kleine voortuin.

De wegen bestaan grotendeels uit klinkerbestrating. Bomen staan aan weerszijden van de straten. De bomen zijn nog niet volgroeid, maar zorgen samen met bloembakken voor een kleurrijk straatbeeld. De vele reclame-uitingen, (beach)vlaggen en terrasjes zorgen voor een onmiskenbare uitstraling als winkelgebied. Ze maken het gebied herkenbaar, maar zijn vaak overdadig aanwezig.

Afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de manier waarop de Drentse karakteristieken in het straatbeeld kunnen worden teruggebracht. Dit heeft onder andere geleid tot een ruimtelijk kader voor het centrum van Roden: ‘Zo brinkelt Roden’. Komende jaren worden de resultaten daarvan meer zichtbaar. Een van de doelstellingen is een groener straatbeeld waarbij de historie van het gebied beter zichtbaar en herkenbaar wordt.


Kenmerken van de bebouwing
In het winkelgebied staan kleinere, oude woonhuizen tussen nieuwe winkels en appartementengebouwen. Het levert een heel gevarieerd straatbeeld op met stevige bebouwingswanden.

De oudste gebouwen zijn kleiner en hebben nog een dorps karakter. Ze bestaan uit één bouwlaag met een kap. Ze zijn ambachtelijk traditioneel, eenvoudig maar met details als subtiel siermetselwerk, lateien en verfraaide gootlijsten. De gevelindeling is vaak traditioneel en afhankelijk van het gebouw soms symmetrisch.

De nieuwere gebouwen zijn fors(er) en bestaan soms uit meerdere verdiepingen. De bouwstijl van deze nieuwere gebouwen is modern stedelijk en heeft weinig van doen met het oorspronkelijke Drentse karakter. Opvallend zijn de afwijkende kleuren van de gebouwen met gele, geelbruine of witte tinten.

Wilt u nog meer informatie over de landschappen van Noordenveld en de dorpen, lees dan verder in de Kwaliteitsgids Noordenveld

 


Raadhuisstraat in Roden (1900)
Foto: Leo de Jong
Bron: Drents Archief (MZ11609010645)